Fabrikken

Vi har 25 motiverte og dyktige medarbeidere som gjør det de kan for å tilfredsstille kundene.

Våre kunder er store og viktige bedrifter innen norsk næringsliv. Vi skal bidra til forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser for de som velger å bruke oss som leverandør.

De første grunnmurene på denne industritomta ble reist i 1840. I de nybygde lokalene ble det først etablert et bryggeri, og etter som årene gikk har det vært produsert både potetmel og glukose, før fabrikken begynte med melkebehandling.

Produksjonen av Viking-melk hadde foregått i Norge siden 1898, men ble først startet opp i Levanger i 1925, da det sveitsisk eide konsernet Nestlé tok over driften.
I 1975 ble driften utvidet til å omfatte produksjon av tørrmelk, som også i dag er det
vi driver med. Bedriften var frem til høsten 2001 en del av AS Nestlé Norge.
Den første november 2001 ble enheten solgt til nyopprettede NORMILK AS.
Vi produserer tre typer tørrmelk:

Vi har i dag en årlig produksjonsmengde på ca. 7500 tonn melkepulver.
Dette tilsvarer en mengde mottatt melk på ca 65 000 000 liter, eller årsproduksjonen til 280 gjennomsnittlige norske gårdsbruk.

Bedriften er autorisert som meieri og er sertifisert etter standardene for kvalitetsstyring og  matsikkerhet:
  • ISO-9001
  • FSSC 22000

Bedriften også sertifisert etter standarden for miljøstyring ISO 14001, samt medlem i organisasjonen Grønt Punkt.gront-punkt

Her kan du lese vår miljørapport for 2021: Miljørapport